•   02-968-5524
  •   Bluesignmedia99@gmail.com


  • fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu114:DataDetail1

    TRIVISION

         นวัตกรรมใหม่ของสื่อโฆษณา โดดเด่นด้วยความสามารถในการเปลี่ยนภาพได้ 3 ภาพในป้ายเดียว ทำให้สามารถบอกถึงเรื่องราวได้แบบต่อเนื่อง สร้างความแตกต่างให้กับชิ้นงานโฆษณา ด้วยภาพเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง สะกดทุกสายตา เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่น